PENGUIN SKI CLUB!

foto15 (Media)

Dla tych, którzy chcą dla siebie lub dla swoich dzieci bardziej spersonalizowanych relacji z nauczycielem, kursy indywidualne są idealnym rozwiązaniem, umożliwiającym maksymalne dostosowanie poziomu nauczania i doskonalenie techniki jazdy na nartach.

Zarówno kursy grupowe jak indywidualne są prowadzone w Szkole “Sci Azzurra” przez wykwalifikowany personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje i władający wieloma językami, począwszy od języka włoskiego do angielskiego, od francuskiego do niemieckiego, a także od duńskiego do polskiego.

Wszystko to odbywa się z zapewnieniem całkowitego bezpieczeństwa, stanowiącym dla Szkoły “Sci Azzurra” priorytet i wyznającej zasadę: uczyć się i bawić w całkowitym bezpieczeństwie.

Indywidualne lekcje będą miały rzeczywisty czas trwania 50 min.

CENY I GODZINY

MAGIC SKI!

DLA CAŁEGO SEZONU
5 godzin od 10 rano do 3 po południu€ 305,00
koszt wraz z posiłkiem, za dziecko.
Czas trwania 5 godzin

FORMULARZ KONTAKTOWY

NISKI SEZON z 01/12/2018 do 22/12/2018 z 06/01/2019 do 02/02/2019 z 30/03/2019 do 30/04/2019
SEZON z 03/02/2019 do 02/03/2019 z 10/03/2019 do 30/03/2019
WYSOKI SEZON z 23/12/2018 do 05/01/2019 z 03/03/2019 do 09/03/2019